Popüler Yayınlar

4 Nisan 2016 Pazartesi

kıyametin zamanı kıyametin on iki büyük alameti

duhan
duhan
temsili deccal
temsili deccal
temsili dabbet_ul_arz
temsili dabbet_ul_arz
temsili güneşin batıdan doguşu
temsili güneşin batıdan doguşu
temsili olrak h.z isanın yeryüzüne inişi
temsili olrak h.z isanın yeryüzüne inişi
temsili ye'cüc me'cüc
temsili ye'cüc me'cüc
temsili h.z mehdi
temsili h.z mehdi
temsili h.z mehdinin inananlara tebligatları
temsili h.z mehdinin inananlara tebligatları
temsili yemen,hicazdan çıkacak olan ateş
temsili yemen,hicazdan çıkacak olan ateş
temsili doguda 1 batıda 1 suudi arabistan y.adasında 1 olmak üzere 3 yerin yere gömülmesi
temsili doguda 1 batıda 1 suudi arabistan y.adasında 1 olmak üzere 3 yerin yere gömülmesi
kabe
kabe
kabeye inen melek gerçek kamera ile çekilmiş resim
kabeye inen melek gerçek kamera ile çekilmiş resim
KIYAMETİN ZAMANI KIYAMETİN ON İKİ BÜYÜK ALAMETİ : Kıyamet halk arasında algılandıgı,sözlüksel ifadesiyle dirilmeyi,yanlız kalkmayı,algılatsada Kuran da diriliş gününü,diriliş saatini,karar gününü,karar saatini,ceza gününü,pişmanlık gününü işaret eden tanımlama ve ifadeleri vardır yüce yaradanın.İslami kaynaklara.İmam Rabbaniye,Elmalılı Hamdi Yazır a göre,ve günümüzün ileri gelen bir çok ilahiyatçısına göre.bir iki ince ayrıntıda ayrılmak kaydıyla kıyametin büyük alametleri ondur.ancak dünyanın 3 degişik(doguda bir,batıda bir,suudi arabistan y. adasında bir)bölgesinde gerçekleşecegi Allah kelamı olarak bildirilen ifadeden yola çıkarak bu alameti 3 lü gurupta,3 adet olarak ele alan bazılarına göre kıyametin on iki büyük alameti vardır.kimileri h.z Mehdinin gelişini fikir çokluguyla benimsemekle beraber bu kanaate katılmayan(gelişine degil büyük alamet ifadesine) din alimleride vardır.bu büyük alametler ilk oluşacagı rivayet edilme önceliginde oldugu üzere 1-Ye'cüc,Me'cüc diye adlandırılan 2 gruptan oluşacak insan toplulugudur.önlerine çıkan herşeyi talan edecek,bozgun,yıkım ,ve fitneye sebep olacaklardır.2-Duhan diye adlandırılacak yeryüzünü kaplayacak bir duman tabakasıdır.bu tabaka inanan ve iman edenlerde bir nezle etkisi meydana getirirken,kafirlerde sarhoşluk etkisi oluşturacaktır.3-Deccalin gelişi.deccal mutabakata varılan genel kanaate göre alnında,iki gözünün arasında kafir yazısı bulunan tek gözlü,tanrı oldugunu söyleyecek, olagan üstü görsel şeyler gerçekleştirerek insanları yoldan çıkarmaya kendisine inandırmaya çalışacaktır.4-Dabbet_ul_arz diye tanımlanan yerden çıkacagı bildirilen bir yaratık,bir hayvan gelecektir dünyaya.5-h.z İsanın gökten inişi ve h.z muhammedin şeriatiyle hükmedecegidir h.z isa deccalide yok edecektir.6-Güneşin batıdan dogması,bu olay gerçekleştiginde bir bakıma geri dönüşü olmayan yola girilmiş,bu saatten sonra iman etmenin ve kabulunün mümkün olmayacagı açıkça bildirilmiştir,Allahu Taala tarafından.7-h.z Mehdinin gelişi,üzerinde daima onun gittigi yere hareket edecek ve onun mehdi oldugunu ifada edecek bir bulut tabakasıyla dolaşacaktır,h.z Mehdi 8-Yemen, Hicazda çıkacak olan büyük bir ateş kütlesi 9-Doguda bir yerin yere gömülmesi.10-Batıda bir yerin yere gömülmesi 11-Suudi Arabistan yrm.adasında bir yerin yere gömülmesi.12-kabenin yok olması son olarak gerçekleşecek büyük yıkımda yıkılması.kıyametin zamanına gelince,ayetlerdede açıkça belirtilip peygamberimizin hadisleri ile sabit oldugu üzere onu sadece yüce yaradan  bilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder