Popüler Yayınlar

4 Nisan 2016 Pazartesi

degişken gelir sabit saat sabit gelir degişken saat

degişken gelir
internetten para kazan
sabit çalışma saati
sabit çalışma saati
sabit gelir
sabit gelir
degişken çalışma saati
degişken çalışma saati
ekokomik kriz
ekokomik kriz
DEGİŞKEN GELİR SABİT SAAT SABİT GELİR DEGİŞKEN SAAT : 4857 nolu iş kanunun 63. maddesi/E bendindeki tanımlamasıyla belirlendigi üzere haftalık çalışma saatleri aksi işçi ve işveren arasında özel protokol ve düzenleme ile oluşturulmadıgı sürece 45 saattir bu süreye,ögle paydosu,yemek molası,çay molası,namı adı altında kullanılan süreler dahil degildir.24 saatlik periyotlarda kesintisiz 12 şer saatlik dinlenme süresi uygulanma zorunlulugu vardır.bu 45 saatlik süre iş yerinin haftalık çalışılan gün sayısına eşit oranda bölünerek taksim edilir.tarafların karşılıklı mutabakatı ve yazılı anlaşması ile bu süre günlük 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde düzenlenebilir.bu temel tanımlamalardan anlaşılacagı üzere 4857 nolu iş kanunu kafalarda soru işareti kalmayacak şekilde çalışma hayatını bir düzene sokmak ihtilaf ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak üzere dizayn edilmiş durumdadır.fazla çalışma süresiyle ilgili iş kanununda şu şekilde bir tanımda mevcuttur.yıllık fazla çalışma süresi yıl genel totalinde,270 saati geçemeyecektir(bu süre işçinin kendisine şamildir.işyerine yada işin kendisine degildir.) yarım saatin altındaki süreler,yarım saat,yarım saatin üstündekiler tama tamamlanır.işveren bu fazla çalışma şartları ile ilgili kayıtları işçinin özlük dosyasında saklamak,heryıl başında işçinin yazılı muvafakatını almak zorundadır.çalışılan bu fazla mesailerin hesaplanmasıda kanunla belirlenmiştir,kısaca ve öz tanımlamasıyla şu şekildedir.her bir saat fazladan yapılan mesai çarpı normal çalışmaya esas bürüt ücretin saat başına düşen ücretinin yüzde elli fazlası şeklindedir.sabit saatle çalışıyor oldugu halde,degişken gelir tablosu ile karşılaşanlar.yada bir başka deyişi ile degişken saatler ile çalışıp sabit gelir elde edenler bu hesaplamaları esas alıp ücretlerini buna göre gözden geçirebilirler.yakın geçmişe kadar ki dönemde Bursa tekstil sektörüne yaklaşık 25 sene hizmet veren bir emekçi olarak birinci ve akabinde ikinci körfez savaşlarından sonra şehrimizi otomotivle birlikte iki lokomotifinden biri konumunda olan tekstil sektöründe,gerek dış pazar daralması,gerekse suni olarak bu kriz ortamının uzatılması neticesinde çalışma saatleri,3 yada 4 vardiya çalışan fabrikalarda iki vardiya eşittir onikişer saat olarak uygulanmaya başlanmış,asgari ücretin çok üzerinde ücret alan(günlük 8 saat çalışanlar)kişiler 12 saat çalışıp,aylık asgari ücret artı mesai tuzagına çekilmişlerdir ekonomik kriz,ekokomik bir krizden öteye bir şey degildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder